Συνεπιμέλεια και πραγματικό συμφέρον του παιδιού

© Παρέχεται από: Huffington Post Ο αγαπητός συνάδελφος κ. Παπαρρηγόπουλος επιχείρησε να αντικρούσει τις απόψεις, που διατύπωσα στο άρθρο μου της 16.10.2020 για τη συνεπιμέλεια. Περίμενα με ειλικρινές ενδιαφέρον να διαβάσω κά...