Κατάθλιψη και εξαρτήσεις. Το τέρας που σκιάζει την Ελλάδα

© Παρέχεται από: Huffington Post Ήταν Οκτώβριος του 2012, όταν δημοσιεύθηκε μια έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που προέβλεπε ότι μέχρι το 2020 η κατάθλιψη θα ήταν η δεύτερη πιο διαδεδομένη αιτία ανικανότητας. Έχοντα...